Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, a proto plně probíhá v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016. Obavy mít nemusíte. Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a nebudou nikdy poskytnuty třetí straně.

Kdo bude shromažďovat vaše osobní údaje?

GOJA, Agentura Gott – Janeček, spol s r. o. se sídlem: 102 00 Praha 10 – Hostivař, Pod průsekem 3, IČ: 48112852, (dále jen GOJA, Agentura Gott – Janeček) ohledně ochrany osobních údajů, zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje, obsažené v registračním formuláři, příp. v dalších přiložených souborech, a to pro účely pořádání castingu pro muzikál LES MISÉRABLES – BÍDNÍCI.

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá. Ve společnosti GOJA, Agentura Gott – Janeček dodržujeme následující principy:

 • Neptáme se na osobní informace, pokud je skutečně nepotřebujeme.
 • Nesdílíme vaše osobní informace s nikým dalším, kromě případů týkajících se zákona nebo ochrany našich práv.
 • Neukládáme osobní informace na našich serverech, ledaže se jedná o probíhající využívání našich služeb.

Níže uvedené prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje i tyto principy. Pokud máte otázku ohledně přístupu nebo opravy vašich osobních dat, prosím, kontaktujte nás.

Ve společnosti GOJA, Agentura Gott – Janeček respektujeme vaše soukromí, ať se jedná o jakoukoliv informaci, kterou můžeme ukládat při provozu našich stránek.

Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme, pokud:

 • nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek,
 • nám pošlete přihlášku na konkurz,
 • s námi uzavřete smlouvu,
 • nám údaje sami poskytnete e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem.

Zpracováváme tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • poštovní adresa
 • fotografie (portrét a celá postava)
 • audio soubory mp3 se záznamem vašeho hlasu
 • IP adresa
 • identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti
 • cookies

Účely zpracování a jejich právní základ

Plnění smlouvy

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom vás kontaktovali zpět s odpovědí na vaše požadavky pro účely plnění smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Kontaktní formuláře (oprávněný zájem)

Na našich stránkách najdete kontaktní formuláře, které slouží pro dotazy či komentáře k našim aktivitám. Tyto formuláře sbírají osobní data pouze za účelem zpětného kontaktování s odpovědí.

Vložený obsah z dalších webů (oprávněný zájem)

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika (oprávněný zájem)

Využíváme služeb Google Analytics pro anonymní analýzu chování uživatelů našich webových stránek, abychom mohli najít a opravit chyby v uživatelském rozhraní. Tato aplikace může využívat cookies k mapování vašeho pohybu na našich webových stránkách. Více informací naleznete na stránkách služby https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs

Souhlas s použitím osobních údajů

Souhlasím dále s umístěním mnou poskytnutých fotografií a videa, spolu se jménem, příjmením a dalšími údaji, mimo kontaktních, v rámci účasti na castingu, na internetových stránkách www.goja.cz, www.bidnici.cz . Beru na vědomí, že údaje budou uchovávány a využívány pouze pro výše uvedený účel. Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné, a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv písemnou formou odvolat. Jako poskytovatel osobních údajů dále prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv jejich změny oznámím tuto změnu GOJA, Agentura Gott – Janeček, spol s r. o..

Jaké máte práva?

Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Kontaktní údaje

Pokud máte otázku ohledně přístupu nebo opravy vašich osobních dat, prosím, kontaktujte nás.